Nieuws-update vanuit de KNVB

De KNVB heeft vrijdag ( 27 maart jl.) de clubs via een nieuwsupdate geïnformeerd over de volgende zaken:

  • Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart)
  • Financiële gevolgen coronacrisis
  • “Challenges” en hulp bij ledenbehoud
  • Flexibiliteit tucht- en beroepszaken
  • Ondersteuning accomodatiezaken

Onderstaand een deel van de mail

Ook deze week volgen ontwikkelingen en besluiten elkaar in rap tempo op. Voordat we hier in deze nieuwsupdate verder op ingaan, wil ik eerst stilstaan bij de verenigingen die een of meerdere vrijwilligers of leden zijn verloren als gevolg van het coronavirus. Ik wil hen namens de KNVB via deze weg onze condoleances overbrengen en ons medeleven uitspreken. We gaan hier de komende periode op een gepaste wijze nog op terugkomen. Daarnaast hoop ik dat jullie en jullie naasten gezond zijn. Zo niet, heel veel sterkte daarmee.

Zoals het voor jou als bestuurder een uitdagende periode is, zo staan wij ook als KNVB iedere dag voor lastige dilemma’s en vragen. Vragen waar iedereen het liefst zo snel mogelijk een antwoord op wil weten hoewel dat antwoord er soms (nog) niet altijd is. Vanuit mijn kant dan ook niets dan lof voor jou als bestuurder en de verantwoordelijkheid die jij neemt in deze lastige periode voor jouw club, de leden en iedereen die jouw vereniging een warm hart toedraagt. Ik hoop dan ook dat je inmiddels al contact hebt gehad met een van onze Verenigingsadviseurs, een collega van KNVB Contact, onze ledenraadsleden of ambassadeurs bij jou in de regio of een van de vele andere KNVB’ers die in deze tijd hun uiterste best doen om jou als vereniging bij te staan.

Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart):

Wij krijgen uiteraard veel vragen of de competitie nog wordt uitgespeeld en zo ja, op welke wijze. Het antwoord op deze vraag is nu lastig te geven. Zoals eerder door ons aangegeven volgen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Maandag 23 maart kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan m.b.t. de verspreiding van het coronavirus. Er was enige tijd verwarring over hoe deze maatregelen zich verhouden tot de sport. Inmiddels heeft het RIVM aan ons bevestigd dat het advies m.b.t. sportverenigingen ongewijzigd is gebleven en dus nog steeds geldt tot en met 6 april.

Zoals gezegd volgen wij hierin het advies van het RIVM. We begrijpen ook dat – gezien de huidige heftige omstandigheden – 6 april waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar rekening mee moeten houden in onze scenario’s. Woensdagavond kondigde het kabinet aan op dinsdag 31 maart meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Op basis van de besluiten van het kabinet van 31 maart zullen we direct daarna maximale duidelijkheid geven over het vervolg van de competities. Met de belangenorganisaties in het amateurvoetbal houden we hierover contact en afstemming.