Buitengewone ALV

Beste MZC’11 leden,

Het bestuur nodigt u uit voor een buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 2 maart om 19.00 uur in de kantine op Den Hogen Blok. Tijdens de vorige ALV, jongstleden november, heeft het bestuur reeds laten weten voornemens te zijn aanpassingen te doen in de clubkleuren/wedstrijdshirts. Hierop werd in deze ALV door alle aanwezigen positief gereageerd. Het bestuur wil dit nu voorleggen aan alle leden tijdens deze buitengewone ALV.

De agenda is als volgt:

  1. Opening en toelichting buitengewone ALV door voorzitter.
  2. Nieuwe Clubkleuren / Wedstrijdshirts MZC’11.
  3. Stemming over voorstel van het bestuur.
  4. Sluiting.

Gelieve vragen voor deze buitengewone ALV voor 24 februari a.s. in te dienen bij secretaris@mzc11.nl