Tweede contributie-inning 2019/2020

Beste leden,

wij willen u graag erop attenderen dat de contributie over de tweede helft van dit seizoen op 31 januari geïncasseerd gaat worden. Bij de meeste leden gebeurt dat door middel van automatische incasso. Enkele leden ontvangen, bij hoge uitzondering, een factuur om de contributie te betalen.