Bekwaam in reanimeren

Afgelopen dinsdag verzorgde De Rijke Veiligheid (www.derijkeveiligheid.nl) een reanimatie-cursus bij MZC. Vrijwilligers en leden konden zich hiervoor vooraf aanmelden als deelnemer. Door hun deelname zijn we binnen MZC nu een aantal mensen rijker die bekwaam zijn in het reanimeren. Het belang van bekwame mensen lichten we hieronder nog even toe.

Elk jaar krijgen in Nederland 15.000 mensen een circulatie(hart)stilstand buiten het ziekenhuis.
Wekelijks bedraagt dit 300 Nederlanders.
Jong, oud, man, vrouw. Het kan iedereen overkomen.

Het uitvoeren van reanimatie vóór de aankomst van professionele hulpverleners of first-responders is voor de slachtoffers van levensbelang. Meestal zal een professionele hulpverlener niet binnen enkele minuten ter plaatste zijn. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de basale reanimatievaardigheden aanleren. Omdat een circulatiestilstand meestal wordt veroorzaakt door het onregelmatig samentrekken van het hart, ook wel fibrillatie genoemd, is het gebruik van een automatische externe defibrillator(AED) aan te bevelen. Alleen met behulp van dit apparaat kan het normale hartritme mogelijk worden hersteld.

Omdat de AED meestal niet direct beschikbaar is, is het belangrijk om de tijd te overbruggen met hartmassage en beademing.
Sinds enkele jaren bevordert de Nederlandse overheid de verspreiding van AED’s, niet alleen in openbare ruimtes maar ook bijvoorbeeld in politieauto’s. Een AED in de openbare ruimte kan in een noodgeval door iedereen worden gebruikt. Bij MZC hangt een AED aan de buitenmuur links van de kantine-ingang. In principe is iedereen bevoegd een AED-apparaat te gebruiken, maar is niet iedereen bekwaam. Onjuist gebruik door gebrek aan training kan leiden tot een niet adequate reanimatiepoging. Het is verstandig om de trainingen minstens 1 keer per jaar te herhalen.