Kantinedienst MZC jeugdteams

MZC’11 heeft te maken met een nijpend tekort aan bar-vrijwilligers. Door de groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken, het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben/maken voor vrijwilligerswerk en het niet willen en kunnen aanstellen van betaalde krachten, is het bestuur tot besluit gekomen vanaf seizoen 2019/2020 alle jeugdteams te betrekken bij de invulling van de bardiensten.

Wat wordt er van een team verwacht?
Elk jeugdteam krijgt twee of drie zaterdagen per seizoen een tijdvak toegewezen waarin zij mee draaien in de kantine (8.00 – 11.30 uur en 11.30 – 15.00 uur). Elk team zorgt per keer voor minstens 3 personen achter de bar. Bij de diensten is altijd een ervaren barmedewerker aanwezig om ondersteuning te bieden.

Planning/rooster: Er zal gewerkt worden middels een rooster. Per zaterdag worden twee teams opgeroepen ( 1 team per tijdvak). We verwachten dat ouders/verzorgers de planning onderling afstemmen. De vrijdag voorafgaand aan de dienst graag aan Toon doorgeven wie komen. Diensten gaan ook door bij afgelasting, tenzij de kantinecommissie anders besluit. Het rooster wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd (de eerste teams zijn reeds ingelicht)

Kantinediensten voor en door kinderen?
Kantinediensten mogen door het kind zelf mogen worden gedraaid vanaf de Jeugd Onder 19 (vanaf 17 jaar). Bij de Jeugd Onder 17 en de jongere jeugd gaat het altijd om de ouders/verzorgers van de ingedeelde.

Planning: verantwoordelijkheid van de kantinecommissie of het team zelf?
De kantinecommissie en de teams hebben samen een verantwoordelijkheid voor de planning. Dat betekent dat de kantinecommissie de zaterdagen toebedeeld aan de teams en dat de teams zelf gaan over wie wanneer in het weekend de kantinedienst draait.

Tot slot! Als bestuur hopen we dat de betrokkenheid van de (ouders van de jeugd)leden bij de club zal toenemen en iedereen is zich er van bewust raakt dat de vereniging zonder de inzet van ieder lid – al is het maar één ochtend of middag per jaar – niet kan bestaan en dat hulp bij de kantinediensten hard nodig is.