Informatie-avond jeugdtrainers

Donderdagavond, 12 september jongstleden, organiseerde MZC’11 een informatie-avond voor de jeugdtrainers binnen de vereniging. Op deze avond werd een presentatie gehouden door Ronald Hoek, bestuurslid jeugdzaken binnen MZC, waarbij de visie en het jeugdbeleid van de vereniging onder de aandacht van de (nieuwe) jeugdtrainers werd gebracht. Verder werden deze avond een aantal zaken belicht die van belang zijn als je de taak van jeugdtrainer/-leider gaat vervullen en kregen de trainers een handleiding uitgereikt.

De informatie-avond en de handleiding zijn voortgekomen uit de inbreng-avond die MZC’11 in december 2018 organiseerde, vanuit het Rabobank/NOC*NSF programma voor Verenigingsondersteuning. Vorig jaar was MZC één van de winnaars van dit programma voor Verenigingsondersteuning. Met de handreiking vanuit de Rabobank heeft MZC toen aan een project gewerkt met het thema vrijwilligers (ver)binden.

Op de inbreng-avond kwam naar voren dat ouders niet altijd een binding met jeugdvoetbal hebben, als hun kind bij MZC komt voetballen. Ideeën werden aangedragen om hiermee aan de slag te gaan en vanuit deze ouders nieuwe vrijwilligers te werven, onder andere als jeugdtrainer/-leider.
Om die nieuwe trainers en leiders bekend te laten maken met een aantal regels en afspraken die binnen het voetbal en onze vereniging gelden, zijn een aantal zaken nu in een handleiding samengevat. Een handleiding waarin overigens ook de wat meer ervaren trainers en leiders bruikbare zaken aantreffen.

Bekijk handleiding: klik hier

Lees ook: