Eerste contributie-inning 2019/2020

Omstreeks 28 augustus zal door de penningmeester de eerste helft van de contributie voor het seizoen 2019/2020 worden geïnd. Dit gebeurt door middel van automatische incasso. Enkele leden ontvangen, bij hoge uitzondering, een factuur om de contributie te betalen.

Medio februari zal het tweede deel van de contributie geïnd worden.