Aandachtspunten teamfoto’s

Net als voorgaande jaren worden in het begin van het seizoen de teamfoto’s gemaakt t.b.v. website en presentatiegids. Dit zal binnenkort gaan plaatsvinden.

Fotograaf Kees Bin zal deze foto’s maken, waarbij hij ondersteund zal worden door Saskia van Velthoven. Zij zullen contact met de teams leggen voor het maken van een afspraak. Gezien het grote aantal teams, én het korte tijdsbestek tot aan de publicatie van de presentatiegids vragen we de medewerking van de leiders/trainers bij dit fotomoment.

Enkele regels m.b.t. het maken van de teamfoto’s:

  • Alle spelers dragen het zwart/witte wedstrijdtenue.
  • Alle leiders/trainers dragen de MZC coachjas/trainingsjas
  • Teams worden verzocht op de afgesproken tijd én compleet aanwezig te zijn voor het maken van de foto.

Bij teams die niet compleet zijn, zullen de namen van de ontbrekende spelers en/of leiders uiteraard wel onder de foto op de website geplaatst worden.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!