100 jaar voetbal in Zierikzee…1889-1923

Van lieverlee komt er meer organisatie in het voetbal en in het najaar van 1889 is de tijd rijp voor de oprichting van een overkoepelend orgaan. In november 1889 wordt de Nederlandsche Athletische en Voetbal Bond (NAVB) opgericht. Een paar jaar later omgedoopt in NVB, als de atletiek haar eigen weg gaat.

Voetbal blijft zeker tot de eeuwwisseling het exclusieve domein van de gegoede stand. Nieuwe clubs ontstaan nog altijd voornamelijk uit de schoot van cricketclubs, maar vanaf de jaren negentig neemt voetbal razendsnel de plek over als belangrijkste tak van sport binnen deze verenigingen.

In 1911 wordt Z.V.V. (Zierikzeese Voetbal Vereniging) opgericht door Frans Ideler en de HBS-docenten Janse en Bouwens, welke worden gezien als pioniers van de voetbalsport op Schouwen-Duiveland. Door de bijzonder strenge ballotage die ZVV erop na hield, was het voor jongens uit het arbeidersmilieu vrijwel uitgesloten om lid te worden. En dus, ontstond al snel de nieuwe vereniging “Concordia”. ZVV en Concordia beperkten hun activiteiten tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijdjes in de zomermaanden, tegen elftallen van elders.

Tijdens de eerste jaren van de eerste wereldoorlog kende de voetbalsport in Zierikzee een opleving doordat er veel militairen op Schouwen-Duiveland gelegerd waren. Echter, zorgde de oorlog er ook voor dat ZVV en Concordia in 1917 ter ziele gingen omdat veel spelers de strijd op het slagveld, in plaats van het voetbalveld, aan moesten gaan.

Voetballers, die nog niet de dienstplichtige leeftijd hadden bereikt, stelden een elftal samen onder de naam Klein ZVV. Hieruit wordt in oktober 1919 ZVV herboren. In het Gouweveer kon beslag worden gelegd op een weiland waarop gevoetbald kon worden. Twee jaar later verhuisde men naar de Zandweg waar men uiteindelijk tot 1936 verbleef.

In de eerste jaren van haar bestaan beperkte ZVV haar activiteiten tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Toen men vervolgens deel uit ging maken van de toenmalige Zeeuwse Voetbal Bond (ZVB), moest de naam gewijzigd worden en werd het vv Zierikzee. Al vrij vlug werd een poging ondernomen om haar intrede in de NVB te doen. Dit gebeurde in 1923, toen men als tweede eindigde achter Zeelandia II, dat niet wenste te promoveren. Zierikzee maakte hier dankbaar gebruik van, en deed vervolgens zijn intrede in de 3e klasse van de NVB.