Een pluim voor de woensdagavondvrijwilligers

Naast de vrijdagmorgen-vrijwilligers bestaat er ook een groep vrijwilligers die iedere woensdagavond allerlei klussen voor hun rekening nemen. Het betreffen vrijwilligers met een technische achtergrond. Hun noeste arbeid ziet u meestal niet . Toch een tipje van de sluier wat zij zoal voor de vereniging doen.

Vergezeld van twee foto ziet u wat zij afgelopen week hebben gedaan. Op Foto 1 ziet u dat er 4 banner vlaggenmasten geplaatst zijn tussen hoofdveld en trainingsveld. Op Foto 2 zijn er twee nieuwe lichtspotjes en extra ventilatieroosters geplaatst onder de tribune.

Lijkt het u leuk om ook soortgelijke vrijwilligerstaken voor de club te doen? Meld u dan bij één van de bestuursleden.