6/2 Uitsluitend kunstgras en trainingsveld gebruiken

Veld 4 is afgekeurd en niet bespeelbaar.
Besloten is, in de hoop dat het veld zaterdag wel beschikbaar kan zijn voor de wedstrijden, om voorlopig uitsluitend trainingen te laten plaats vinden op kunstgras en op het trainingsveld.
We hopen op ieders medewerking.