21/1 Alleen kunstgras en trainingsveld beschikbaar (tot nader order)

De vorst van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat de velden ontzien moeten worden, om zo schade tegen te gaan. Daarom is besloten om, tot nader order, uitsluitend trainingen te laten plaats vinden op kunstgras en op het trainingsveld.

Het is aan de trainers zelf om te beslissen of er wel of niet getraind wordt. Indien er met meerdere teams op een veld wordt getraind, houd dan rekening met elkaar!