Inbrengavond brengt legio aan ideeën

De “inbrengavond” op maandag 10 December, in de MZC-kantine, trok een bescheiden aantal leden. Toch was er voldoende inbreng en zijn er legio ideeën aangedragen die moeten leiden tot grotere betrokkenheid van leden bij de club.

Vanuit de Rabobank kreeg het bestuur van MZC, na een goede onderbouwing van de ambities voor de club en een daarop volgende zorgvuldige beoordeling, begin Oktober dit jaar groen licht om gebruik te mogen maken van de nieuwe sponsorstrategie “Rabobank Verenigingsondersteuning”. Binnen deze aanpak werkt de Rabobank intensief samen met NOC*NSF, Team NL en de sportbonden die betrokken zijn bij Team NL.

MZC kreeg vanuit deze samenwerking een procesbegeleider aangesteld, waarmee met enkele bestuursleden, trainers en andere betrokkenen, op 23 Oktober een intakegesprek heeft plaatsgevonden. Hieruit is een plan van ondersteuning tot stand gekomen en verdere afspraken gemaakt.
En onderdeel hiervan was de maandag georganiseerde “inbrengavond”. Het bestuur zal de op deze avond aangedragen ideeën gaan inventariseren en bekijken welke uitvoerbaar zijn.

Bestuur bedankt ieder voor zijn aanwezigheid, medewerking en inbreng.