Eerste contributieinning 2018-2019

Omstreeks 31 augustus zal door de penningmeester de eerste helft van de contributie voor het seizoen 2018-2019 worden geïnd. Bij de meeste leden gebeurt dat door middel van automatische incasso. De andere leden ontvangen binnenkort een factuur.