Tweede contributie-inning 2017-2018

Omstreeks 9 februari zal door de penningmeester de tweede helft van de contributie voor het seizoen 2017-2018 worden geïnd. Bij de meeste leden gebeurt dat door middel van automatische incasso. De andere leden ontvangen binnenkort een factuur.