Eerste contributie-inning 2017-2018

Omstreeks 5 september zal door de penningmeester de eerste helft van de contributie voor het seizoen 2017-2018 worden geïnd. Bij de meeste leden gebeurt dat door middel van automatische incasso. De andere leden ontvangen binnenkort een factuur.