Project Lionheart geannuleerd

De projectgroep Lionheart heeft besloten om te stoppen met het project wat op de MZC dag had moeten plaatsvinden. Helaas hebben wij moeten concluderen dat het organiseren van een dergelijk project voor onze vereniging lastiger is dan wij op voorhand hadden voorzien. De kans op succes is te gering en de inzet die van één ieder wordt gevraagd is te hoog. De projectgroep is van mening dat we dan maar beter nu kunnen stoppen.

De projectgroep wil langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet.

Namens de projectgroep,

Niels Meintema

Veld met Leeuw