Tweede contributie inning 2016-2017

Omstreeks 1 februari zal door de penningmeester de tweede helft van de contributie voor het seizoen 2016-2017 worden geïnd. Bij de meeste leden gebeurt dat door middel van automatische incasso. De andere leden ontvangen binnenkort een factuur.