Eerste contributie-inning 2016-2017

Omstreeks 31 augustus zal door de penningmeester de eerste helft van de contributie voor het seizoen 2016-2017 worden geïnd. Bij de meeste leden gebeurt dat door middel van automatische incasso. De andere leden ontvangen binnenkort een factuur.