Camiel van Tiggelhoven aangesteld als hoofd Technische zaken

Met directe ingang is Camiel van Tiggelhoven aangesteld als Hoofd Technische Zaken.

Na een aantal positieve gespreken met Camiel, waarin hij heeft aangegeven een bestuurlijke functie in de toekomst te ambiëren, heeft het bestuur besloten om hem deze mogelijkheid aan te bieden.

Gedurende het komende half jaar zal hij ervaring op gaan doen in deze functie. Tevens zal hij de bestuursvergaderingen gaan bijwonen als vertegenwoordiger van de TC. Als aankomend bestuurslid zullen Camiel en het bestuur na dat half jaar gaan evalueren.

En er is nog meer positief nieuws te vermelden aangaande Technische Zaken want Kees Hagesteijn is ook toegetreden tot de Technische Commissie. Hij zal zich voornamelijk gaan bezighouden met de 1e en 2e selectie. Kortom de vereniging heeft hiermee goede stappen gezet naar een brede invulling van de TC. Wij wensen beide heren dan ook veel succes en vooral veel plezier in het uitoefenen van hun nieuwe functie.

camielKeesH