Declaraties

Voor het indienen van declaraties kunt u het declaratieformulier opvragen bij de Penningmeester. De declaratie dient te zijn voorzien van originele nota’s met BTW vermelding (indien van toepassing)