Nieuwe interpretatie buitenspel

Op verzoek van een aantal voetbalbonden en federaties aangaande de buitenspelregel, wil de IFAB extra verduidelijking en richtlijnen geven rondom de definitie van overtreden van de buitenspelregel bij “beïnvloeden spel tegenstander” en de definitie van “redding” in de context van de buitenspelregel.

Je kunt onderstaande helemaal lezen, maar duidelijker en leuker is de uitleg van Dick van Egmond op YouTube. Van Egmond is oud-arbiter en tegenwoordig scheidsrechtersbaas bij de KNVB.

En wie toch wil lezen, ga je gang:

1.Beïnvloeden spel tegenstander Verduidelijking;
In aanvulling op de spelsituaties die al in de spelregels zijn weergegeven zal een speler die zich in buitenspelpositie bevindt ook worden bestraft als hij:

duidelijk probeert een bal in zijn buurt te spelen waarbij zijn actie een tegenstander beïnvloed of een duidelijk actie onderneemt die duidelijk de mogelijkheid van een tegenstander om de bal te spelen beïnvloed

Richtlijnen ‘Duidelijk probeert’

deze formulering is bedoeld om te voorkomen dat een speler, die van een redelijke afstand naar de bal toeloopt, wordt bestraft (behalve als hij dicht bij de bal komt).

‘Dichtbij’ is belangrijk zodat een speler niet wordt bestraft als de bal duidelijk over zijn hoofd gaat of duidelijk voor hem langs gaat.

‘Beïnvloed’ gaat over (de mogelijkheid van) het spelen van de bal door de tegenstander en betreft ook situaties waar bij de tegenstander zijn beweging om de bal te spelen verlaat, gehinderd of voorkomen
wordt door de buitenspelstaande speler. Echter, als een speler zich in buitenspelpositie bevindt wil dat niet altijd zeggen dat bij invloed heeft op de situatie.

Bijvoorbeeld:
Als de bal aan de rechterkant van het veld is en de spel er in het centrum zich beweegt naar een nieuwe aanvalspositie is hij niet strafbaar buitenspel, behalve wanneer zijn actie de mogelijkheid van de tegenstander om de bal te spelen beïnvloed. Wanneer een speler probeert een bal te spelen die het doel in gaat, zonder dat hij een tegenstander belemmert, of wanneer er geen tegenstander in de buurt is,  behoort hij niet bestraft te worden.

2. Redding
Verduidelijking
Regel 11 geeft situaties aan wanneer een buitenspelstaande speler wordt bestraft wanneer hij zich actief met het spel bemoeit en hierbij behoren:
-a.“Voordeel halen uit zijn positie” betekent de bal spelen die terug in het spel komt via de doelpaal, lat of een tegenstander terwijl hij zich in buitenspelpositie bevindt
-b die terugkaatst, afgebogen (deflected) of naar hem wordt gespeeld vanuit een bewuste redding van een tegenstander, terwijl hij zich in buitenspelpositie bevindt

Een speler in buitenspelpositie, die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt (behalve vanuit een bewuste redding) wordt niet geacht voordeel uit zijn positie te halen.
Zoals in de laatste zin weergegeven kan een redding gemaakt worden door iedere speler en niet alleen door de keeper. Daarom wil de IFAB graag duidelijk maken dat: Een redding is wanneer een spel
er de bal stopt die in of erg dicht bij het doel komt met een lichaamsdeel behalve zijn handen (behalve de keeper binnen zijn eigen strafschopgebied).

Nota bene: deze definitie is in lijn met het begrip redding uit Regel 12.