Contributie-inning 2015-2016

Omstreeks 26 augustus zal door de penningmeester de eerste helft van de contributie voor het seizoen 2015-2016 worden geïnd. Bij de meeste leden gebeurt dat door middel van automatische incasso.