Stichting Nutsfonds Zierikzee steunt jeugd MZC

Stichting Nutsfonds Zierikzee heeft alle eilandelijke voetbalverenigingen ondersteund met een financiële bijdrage. Dit naar aanleiding van het 15-jarig jubileum van de stichting, die voorheen SNS Fonds ’t Nut Zierikzee werd genoemd. Het bedrag werd gebaseerd op het aantal leden. MZC – de grootste voetbalclub van Schouwen-Duiveland – ontving een bedrag van maar liefst 5.000 euro. Dit bedrag zal ten goede komen aan de MZC-jeugd. Vrijdagmiddag 17 april namen bestuurslid Rob Droppert en zoon/jeugdlid Joep Droppert “de cheque” dankbaar in ontvangst.

Stichting Nutsfonds Zierikzee wil een bijdrage leveren aan de samenleving door ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Deze projecten kunnen liggen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Verenigingen en stichtingen kunnen daartoe een aanvraag indienen. Op de website www.nutsfondszierikzee.nl staat een overzicht aan van de verenigingen en stichtingen die in de loop der jaren reeds een financiële ondersteuning van deze stichting hebben ontvangen.

“Maar ter gelegenheid van het jubileum willen wij nu, zonder dat daarvoor een aanvraag nodig is, alle voetbalverenigingen op Schouwen-Duiveland financieel ondersteunen. Daarbij richten wij ons specifiek op de jeugdleden”, aldus voorzitter W.H. Klaassen en secretaris A.J. Deurloo van de stichting. Ze nodigden daartoe één bestuurslid alsmede één jeugdlid uit om vrijdagmiddag 17 april in Grand Café De Werf aanwezig te zijn. De hoogte van de financiële geste werd pas die middag bekend.

SNS-Stichting-Nutsfonds-cheque