Nieuwe penningmeester verkozen

Rory Verstraeten is maandag toegetreden tot het bestuur. Hij werd door de Algemene Ledenvergadering officieel verkozen tot penningmeester.

Het was de tweede Buitengewone Algemene Ledenvergadering in korte tijd. Maandag 9 maart werden – nadat het vorige bestuur was afgetreden – 5 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Na verdeling van de posities werden de functies van voorzitter en secretaris ingevuld, maar was het penningmeesterschap nog vacant. Die functie neemt Rory op zich, al moest hij dus wel maandag nog officieel benoemd worden.