Nieuw dagelijks bestuur bekend

Niels Meintema is door het bestuur aangewezen als nieuwe voorzitter. Annita van den Ouden gaat als secretaris aan de slag. Zij waren of zijn reeds actief als vrijwilliger. Een geheel nieuw gezicht completeert het dagelijks bestuur: Rory Verstraeten neemt het penningmeesterschap op zich. Rory is werkzaam als accountant bij WEA. Hij moet wel nog officieel door de leden gekozen worden. Daartoe zal wederom een Buitengewone Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven.

Werner Kafoe, Rob Droppert en Janine Heijboer nemen respectievelijk jeugdzaken, facilitaire zaken en pr & commercie voor hun rekening. Binnen het bestuur bestaat nu nog één belangrijke vacature, namelijk bestuurslid technische zaken.

Op deze site zullen de bestuursleden zich binnenkort nader voorstellen.