Bestuur wil met schone lei verder

“Een situatie met louter verliezers”, zo blikt voorzitter Niels Meintema terug op het ontstane conflict tussen enkele vrijwilligers en het vorige bestuur. Inmiddels is er een verhelderend gesprek geweest met de diverse partijen. Voornaamste conclusie is dat de schorsing van de vrijwilligers is opgeheven. In een verklaring laat het bestuur weten vanaf nu voornamelijk vooruit te willen kijken. “Als bestuur betreuren we het hoe alles is gelopen. We moeten er lering uit trekken. Hoe ga je met elkaar om? Hoe communiceer je, ook wanneer je van mening verschilt? We werken momenteel aan gedragsregels. Uiteindelijk draait het om gezond verstand en het clubbelang. Nu is het zaak met vereende krachten verder te werken aan de vereniging. Er is al zoveel moois hier neergezet. Dat moet nu verder uitgebouwd worden.”