Applaus en bloemen voor oud-bestuur

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) is gisteren (maandag 9 maart) een nieuw bestuur geïnstalleerd. Met ruime meerderheid van stemmen zijn Janine Heijboer, Werner Kafoe, Niels Meintema, Annita van den Ouden en Rob Droppert benoemd. Dit betekent dat er nog 2 vacatures in het bestuur zijn.

Het dagelijks bestuur stapte eind januari op. Voorzitter Eric Ronkes, penningmeester Kees Verkaart en (wedstrijd)secretaris André ’t Jong legden in een brief op deze website uit niet meer “te kunnen en willen oproeien tegen de negatieve stroom in.” Tijdens de BALV gaf het dagelijks bestuur hierover uitgebreider uitleg.

Nadat het nieuwe bestuur was gekozen, sprak kersvers bestuurslid Niels Meintema zijn waardering uit richting Eric, Kees en André. “Ze hebben hier in 4 jaar iets moois neergezet.” Vanuit de leden spraken ook oud-Zierikzee-bestuursleden Toon van Tiggelhoven en Tonny Hage hun waardering uit voor de inzet van het driemanschap. De leden sloten aan met een luid applaus en bloemen.

Binnen 2 weken zal het nieuwe bestuur bijeenkomen om de functies te verdelen.