VISIE

Augustus 2015

De sportvereniging MZC’11 is een vereniging met een resultaatgerichte instelling waarin aandacht voor het familiegevoel voorop staat. Voor onze selectieteams betekent dit dat prestatie voorop staat en dat op een zo hoog mogelijk niveau gespeeld moet worden.

Voor de overige teams staat plezier in het voetbal op een voor hen passend niveau voorop. Onze vereniging is een over de gehele linie goed geleide organisatie die professionaliteit uitstraalt.

Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen.

De organisatiestructuur, coaching en trainingsmethoden van MZC’11 zijn gericht op het individuele opleidingsproces.

MZC’11 wil een toonaangevende voetbalvereniging zijn in Zeeland op het gebied van:

  • aansprekende resultaten van haar selectieteams
  • sportief gedrag binnen en buiten de velden
  • het hebben van een representatieve en gewaarborgd veilige accommodatie
  • het beschikken over representatieve selectieteams waarvan de meerderheid bestaat uit de eigen jeugdopleiding
  • plezier in voetbal

Spelers, begeleiding en supporters op alle niveaus dienen respect te tonen voor de tegenstander en de arbitrale leiding. MZC’11 biedt leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsoren een omgeving, waarbij plezier, beleving en trots in alle geledingen voorop staat. MZC’11 biedt sponsoren een netwerkplatform om een win-winsituatie te creëren. MZC’11 wil, zowel extern als intern, op een duidelijke wijze communiceren, waar het gebruik van multimedia een centrale rol inneemt. MZC’11 is zich als grootste voetbalvereniging van Schouwen Duivenland met 700 leden bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil deze verantwoordelijkheid ook nemen. MZC’11 wil goede relaties onderhouden met alle belanghebbende partijen om wederzijdse doelstellingen te kunnen behalen.