ORGANISATIE


Bestuur
Voorzitter
Leo ’t Mannetjevoorzitter@mzc11.nl06-21 54 01 02
Secretaris
Vivian Bommeljésecretaris@mzc11.nl06-48 35 17 82
Penningmeester
Marcel Hansepenningmeester@mzc11.nl06-12 31 03 59
Technische zaken
Camiel van Tiggelhoventechnischezaken@mzc11.nl06-14 61 04 26
Algemene zaken
Ronald Hoekalgemenezaken@mzc11.nl06-51 49 55 75
Algemene zaken
Hans Schreurstcvrouwen@mzc11.nl06-51 69 13 23
Algemene zaken
Saskia Stoutjesdijkvrijwilligerscommissie@mcz11.nl06-50 20 35 40

 Jeugdcoördinatoren

Kabouters/JO7-/JO8-/JO9-pupillen
(vanaf 5 jaar/geboortejaar 2016/2015/2014)
  
Rob Droppertjongstejeugd@mzc11.nl06-20 35 12 70
JO10-/JO11-/JO12-/JO13-pupillen
(geboortejaar 2013/2012/2011/2010)
  
Wouter van Marlepupillen@mzc11.nl06-30 37 67 91
JO14-/JO15-/JO16-/JO17-junioren
(geboortejaar 2009/2008/2007/2006)
  
Jeanine van der Horst-Ringelbergjunioren@mzc11.nl06-20 32 99 01
JO19-junioren
(geboortejaar 2005/2004)
  
Werner Kafoejo19@mzc11.nl06-23 76 16 65
MO13 & MO17
(meisjes geboortejaar ’11/’10 & ’07/’06)
  
Hans Schreurstcvrouwen@mzc11.nl06-51 69 13 23
Jeugdcommissie algemeen  
Hans Smidjeugdcommissie@mzc11.nl06-22 80 29 28

Ledenadministratie

Miranda Ravialedenadministratie@mzc11.nl 

Medische staf/verzorging

Sportverzorger/Fysiotherapeut
René van den Hummel
Niels Ritzen

 Wedstrijdcommissie

Algemeen / Senioren
Hans Schreurs (ad interim)tcvrouwen@mzc11.nl06-51 69 13 23
Vrouwen  
Hans Schreurstcvrouwen@mzc11.nl06-51 69 13 23
Junioren (JO14 t/m JO19)  
Hans Wijzenbroekhwijzenbroek@hotmail.com06-81 91 04 77
Jeugd Meisjes (MO13, MO17)  
Hans Schreurstcvrouwen@mzc11.nl06-51 69 13 23
Pupillen (JO7 t/m JO13)   
Hans Wijzenbroekhwijzenbroek@hotmail.com06-81 91 04 77
Scheidsrechterzaken  
Vacture

Technische Commissies

Technische Commissie (TC)

Camiel van Tiggelhoven (voorzitter), Werner Kafoe, Patrick Roggeband

Scouting senioren:

Camiel van Tiggelhoven

Meisjes/Vrouwencommissie:

Camiel van Tiggelhoven, Hans Schreurs

Jeugcommissie:

Hans Smid (voorzitter), Wouter van Marle (Co. JO10/11), Rob Droppert en Jeanine van der Horst-Ringelberg


Vertrouwenscommissie

vertrouwenscommissie@mzc11.nl
Leo ’t Mannetje06-21 54 01 02
Miranda Ravia06-30 81 43 41
Saskia Stoutjesdijk06-28 81 50 31

Consul

Hans den Haan


Financiële commissie

Rory Verstraeten, Kees Verkaart (contributie)


Kascommissie

Kees Bin, Rob Droppert en Linda Kristalijn (reserve)


Horeca Commissie

Linda Kristalijn (beheerster kantine 06 -53 92 00 01, kantine@mzc11.nl), Toon van Tiggelhoven, Rob Droppert


Sponsorcommissie

Janine Heijboer, Saskia van Velthoven, Suzan Oxener, Kees Bin (fotograaf)


Activiteitencommissie

Wilma Kodde (voorzitter), Saskia Stoutjesdijk, Mirjam van Tiggelhoven, Sanne Joppe
Wouter van Marle (Pupil van de Week)


Vrijwilligerscommissie

Vacature


Gastvrouwen/-heer

Carla Baars en Pleun Berrevoets


Redactie/ Webbeheer

Susanne van de Sande, Fleur Bakker, Kees Bin (socialmedia@mzc11.nl)
Coen Dalebout (webmasters@mzc11.nl) Monique de Hon


Facilitaire Zaken

Technisch onderhoud:
Cor Groen, Hans Beijer, Tonny Hage, Leo ’t Mannetje, Johnny Verkaart, Marcel Duinhouwer

Facilitair onderhoud:
Pleun Berrevoets, Rinus van der Neut, Joop Uyl, Aart van der Wekken, Cor Wiltenburg, Kees Jonker, Henk Nieuwkoop, Hans den Haan, Theo van Hekke, Rinus Bogerd

Materiaalbeheer:
Beja van der Neut (voorzitter), Rinus van der Neut, Rob Droppert, Pleun Berrevoets

Kalken/Maaien:
Leo Fonteine

Entree:
Tonny Hage

Kantine:
Linda Kristalijn, Anja de Jonge, Korrie Hilleman, Kees van Splunter, Saar Torensma, Wim Overweel, René Borghouts, Mirjam van Tiggelhoven, Petra van Velthoven, Vivian Bommeljé, Pleun Berrevoets, Renee van Geest, Saskia Stoutjesdijk, Esmeralda de Vos, Rachel Westhoeve, Marina van Milt- Kouwenberg, Toon van Tiggelhoven